1. Motorový paragliding 
Publikace bude popisovat základní principy motorového paraglidingu, podmínky pro letový provoz v České republice včetně popisu letového provozu v Polsku, základy meteorologie a aerodynamiky. Současně zde bude uvedeno několik typů pro letecké trasy v česko-polském příhraničí s návaznosti na zajímavé historické a přírodní atraktivity. 
Bude se jednat o barevnou publikaci o rozměrech A5 a 60 stranách s vazbou A2. Bude vytištěno celkem 600 ks publikací v češtině  a 400 ks v polštině. Tyto publikace budou distribuovány pilotům zdarma.
Publikaci zájemci zdarma obdrží na Motoparasemech v roce 2020 nebo na vyžádání v informačním centru ve Flight Parku Javorový.  Publikaci bude možné stáhnout také na totomto odkazu ve formátu pdf. 
2. Paragliding v Beskydech 
Publikace se bude věnovat paraglidingu jako takovému. Budou zde jednoduchou  formou popsány základní principy motorového i bezmotorového paraglidingu.  Publikace bude doplněna hravými ilustracemi pro jednoduché pochopení principů létání.  Budou zde popsány lokality a startoviště pro motorový i bezmotorový paragliding v české i polské části Beskyd. 
Bude se jednat o barevnou publikaci o rozměrech A5 a 60 stranách s vazbou A2. Bude vytištěno celkem 600 ks publikací v češtině  a 400 ks v polštině. Tyto publikace budou distribuovány pilotům zdarma. 
Publikaci zájemci zdarma obdrží na Motoparasemech v roce 2020 nebo na vyžádání v informačním centru ve Flight Parku Javorový.  Publikaci bude možné stáhnout také na totomto odkazu ve formátu pdf.